ATB 26" met sticker natuurmonumenten ( bruikleen )